Skip to main content

ZDRUŽENIE VETERÁNISTOV TURCA

člen Združenia zberateľov historických vozidiel SR národného orgánu F.I.V.A.

Sme občianske združenie, ktorého poslaním je poznávanie histórie motorizmu, renovácie a prevádzkovanie historických vozidiel a ich prezentácie verejnosti.

AKO VZNIKLO ZDRUŽENIE VETERÁNISTOV TURCA

Už dlhšiu dobu sa v Martine a okolí poznali a stretávali majitelia historických vozidiel a viacerí konštatovali, že je na škodu veci, keď takéto vozidlá len odpočívajú v garážach a iných depozitoch.

Preto sa snažili zúčastňovať aj na veteránskych podujatiach, túto ich činnosť však obyvatelia Turca vnímali len okrajovo, pretože viditeľné boli najmä motoristické aktivity ZVÄZARM-u, kde však milovníci veteránov nemali hlavné slovo.

Zberatelia historických vozidiel z Turca preto pôsobili zväčša individuálne, alebo v kluboch z okolitých okresov.“

Po zániku Zväzarmu v Turci úplne absentovala organizácia pre majiteľov historických vozidiel, preto postupne vznikali rôzne kluby, ktoré spočiatku mali záujem aj o historické vozidlá. Časom sa však na veteránskych podujatiach prestali zúčastňovať a svoje priority zamerali na iné oblasti. Činnosť zberateľov historických vozidiel z Turca tým nemala požadovanú úroveň a verejnosť nebola o veteránskych aktivitách  a podujatiach dostatočne informovaná.

Z uvedených dôvodov bolo v roku 2010 založené ZDRUŽENIE VETERÁNISTOV TURCA (ZVT), ktoré bolo 3. decembra 2010 zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Hlavným poslaním združenia je poznávanie histórie motorizmu, vyhľadávanie, opravy a renovácie historických vozidiel, ich prevádzkovanie, výstavy a prezentácie na verejnosti.

Dôležitým poslaním ZVT je aj členstvo v Združení zberateľov historických vozidiel SR, spolupráca s medzinárodnou federáciu historických vozidiel F.I.V.A. a s inými veteránskymi klubmi.